top of page
我們在以下地點服務:
 
​屯門
仁滙專科及物理治療中心
(骨科專科醫生駐診,設有X光檢查服務)
 
6567668.png
地址

新界屯門屯喜路2號屯門柏麗廣場27樓2717-18室

電話: 2180 6524

WhatsApp: 5118 5547

應診時間

星期一至星期五  上午十時至八時

星期六                       上午十時至二時

 

星期日及公眾假期 敬請預約

bottom of page